Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Seminar l 14.11.07

Minstelønn og allmenngjøring

Fafo Østforum inviterte til åpent seminar onsdag 14. november kl 14-16 på Fafo, Borggata 2 B, Oslo.

Høstens andre Fafo Østforum omhandlet minstelønn og allmenngjøring. Er det norske systemet for lønnsregulering i endring? Tar vi farvel til den norske modellen for lønnsdannelse?

Fra 1. januar 2007 ble det innført landsomfattende allmenngjøring i byggebransjen. LOs begjæring om allmenngjøring for verkstedsoverenskomsten i skips- og verftsindustrien og landsomfattende allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofag er under behandling, mens HSH tar til orde for en nasjonal minstelønn.

Det er allerede avdekket omfattende lavlønnskonkurranse innen bransjer uten allmenngjøring,
arbeidsinnvandringen øker fortsatt og sprer seg til flere bransjer. Overgangsordningene utfases
etter alt å dømme mot 2009. Aktuelle spørsmål i den forbindelse er:
Hva er potensialet for allmenngjøring i Norge? Er det en øvre grense? Fungerer allmenngjøring
etter hensikten? Er lovfestet minstelønn et alternativ? Hvilke konsekvenser kan tenkes å følge
av større statlig tilstedeværelse? Finnes det andre og bedre alternativer?

Fafo image/bildeFafo forskningsleder Torgeir Stokke (bildet) innledet, og partene innenfor ulike sektorer var invitert til å debattere om vi nå tar farvel til den norske modellen for lønnsdannelse og hva som er mulige veier videre.

 

 


Seminarprogram med link til presentasjonene:

Innledning ved Torgeir Stokke, forskningsleder Fafo. Lysark (.pdf)
Vibeke H. Madsen, administrerende direktør i HSH. Lysark (.pdf)
Lars M. Johnsen, 2. nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund. Lysark (.pdf)
Arve Bakke, leder i Fellesforbundet. Manus (.pdf) og Lysark (.pdf)
Tore M. Sellæg, direktør i arbeidsgiveravdelingen i Norsk Industri. Lysark (.pdf)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700