Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Tidligere seminarer l 03.03.05

 

"Governmental Social Responsibility":
Offentlig anbuds- og innkjøpspolitikk som redskap for
å skape et ordnet grenseoverskridende tjenestemarked

Reglene for offentlige anskaffelser er til revisjon. Samtidig skal Norge innføre ILO-konvensjon nr 94 om norske lønns- og arbeidsvilkår i oppdrag fra statlige etater. Vi ønsker å se nærmere på hvordan det offentliges rolle som dominerende bestiller og kunde kan påvirke konkurranse- og arbeidsforhold i tjenestemarkedet. Hva er praksis og erfaringer så langt? Hva er utfordringene framover? Seminaret er særlig aktuelt siden regelverket for offentlige anskaffelser og forslag til implementering av ILO-konvensjon nr. 94 skal ut på høring ca 1. april.

Fafo Østforum inviterte til åpent seminar for å belyse problemstillinger rundt disse temaene, torsdag 3. mars kl. 14.00-16.00 i Fafos konferansesenter, Borggata 2 B, Oslo.


Program

Regelverket for offentlige anskaffelser: Status, erfaringer og utfordringer, v/advokat Gro Amdal, Advokatfirmaet Kluge, medlem i Moderniseringsdepartementets referansegruppe for regelverksarbeidet.


Laveste pris eller høyeste verdi? Utfordringer til innkjøperne v/administrerende direktør Petter Furulund i Servicebedriftenes Landsforening.

ILO-konvensjon nr 94 i praksis. Hvorfor Statens Vegvesen allerede har innført bestemmelsen, v/ assisterende vegdirektør Kjell Bjørvig.


Debatt og spørsmål. Forberedte innspill fra

Kasper Nordmelan, adm.dir i AF Gruppen Et grenseoverskridende tjenestemarked

og Endre Kulleseid, nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund.

 

Møteleder: Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700