Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Tidligere seminarer l 29.11.07

 

Forskning om EU/EØS-utvidelsen og arbeidsinnvandring

Forskersamling i regi av Fafo Østforum torsdag 29. november 2007 kl 14.30-17.30
Fafos konferansesenter

EU-utvidelsen har skapt endringer og nye muligheter, både i gamle og nye EU-land. Mange av de sentrale samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøene i Norge har de siste par årene engasjert seg i ulike typer problemstillinger knyttet til EU-utvidelsen. Deriblant Fafo gjennom etableringen av prosjektet Fafo Østforum, en forskningsstøttet møteplass som skal gi deltakerne oppdatert kunnskap om virkningene av EU-utvidelsen.

I løpet av 2004-2007 har Fafo Østforum arrangert en rekke seminarer, hvor også forskere fra ulike
miljøer har deltatt, både som innledere og publikum. I november 2005 arrangerte vi en samling for
forskere som arbeider med problemstillinger knyttet til "det utvidede Europa" og arbeidskraftsmobilitet.
Seminaret ga mulighet for informasjonsutveksling og det ble knyttet mange kontakter som senere også
har resultert i konkret samarbeid. Vi tror at både vi og andre forskere innenfor dette feltet kan ha et
behov for igjen å oppdatere seg på hva som foregår i forskningsmiljøene når det gjelder forskning og
utredning knyttet til det europeiske arbeidsmarkedet og arbeidsinnvandring mer generelt.

Vi ønsket derfor igjen å invitere aktuelle forskere til et uformelt forskertreff i regi av Fafo Østforum, torsdag 29. november kl. 14.30-17.30. I tillegg til forskere er Fafo Østforums styringsgruppe invitert. Styringsgruppen av representanter for prosjektdeltakerne i Fafo Østforum.

Program med link til noen av presentasjonene:

Velkommen v/Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum

Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark - foreløbige resultater
Klaus Pedersen, FAOS, Universitetet i København. Lysark (.pdf)
Jens Arnholtz Hansen, FAOS, Universitetet i København. Lysark (.pdf)

Arbeidsinnvandring i landbruket, Johan Fredrik Rye, Norsk senter for bygdeforskning. Lysark (.pdf)

Relevant statistikk fra Statistisk Sentralbyrå, Christoffer Berge, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk. Lysark (.pdf)

Lønnseffekter av arbeidsinnvandring, Marianne Røed, Institutt for samfunnsforskning.

Forskning på svart økonomi og HMS-brudd i bygge- og anleggsnæringen i Grenland, Terje Kili , Telemarksforsking - Bø. Lysark (.pdf)

Arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet, Guri Tyldum, Fafo. Lysark (.pdf)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700