Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Seminar l 14.10.08

Integrering av arbeidsinnvandrere:
Deilig å være polsk i Norge?

Om lag 70 personer var til stede på Fafo Østforums seminar om integrering av arbeidsinnvandrere.
I de siste årene har det kommet svært mange arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene til Norge.
Polen topper nå UDIs statistikk for familieinnvandring. Det betyr at stadig flere arbeidsinnvandrere
fra de nye EU-landene ser for seg et langvarig opphold i Norge. Dette skaper nye utfordringer
når det gjelder integrering. Å være arbeidstaker er ikke nødvendigvis det samme som å være
integrert i det norske samfunnet. Og hva skjer med familiene? Kommer ektefellene seg ut i arbeid?
Får barna nødvendig hjelp på skolen og lærer de seg norsk? Barrierer for integrering og mulige
løsninger og tiltak er stikkord for dette seminaret.

Seminaret fant sted tirsdag 14. oktober, kl. 14-16 i Fafos konferansesenter, Borggata 2 B, Oslo.

Seminarprogram med link til presentasjonene:

Velkommen, Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum

Ny innvandring – nye integreringsperspektiver?
Hanne Kavli
, forskningsleder Fafo. Lysark (.pdf)

Arbeidsinnvandring og integreringsutfordringer for kommunene.
Anne Jensen, rådgiver, KS. Lysark (.pdf)

Arbeidsinnvandrere – innbyggere eller gjester?
Bård Jacobsen, Enhetsleder for læringssenteret i Larvik kommune. Lysark (.pdf)

Hjelp til selvhjelp blant polske arbeidsinnvandrere. Linn-Kaja Rogstad,
prosjektkoordinator, Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Lysark (.pdf)
Adam Glowacki, prosjektdeltaker 

Er det deilig å være polsk i Norge?
Aleksandra Eriksen
, daglig leder, Polish Connection. Lysark (.pdf)

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700