Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Seminar l 07.02.08

Arbeidsinnvandringspolitikk i Norge og EU

Konkurransen om arbeidskraften skjerpes i Europa. Arbeids- og inkluderingsminister
Bjarne Håkon Hanssen uttrykte det slik tidligere denne måneden: "Europa er ikke
attraktivt nok for utlendinger med gode kvalifikasjoner. Det skal EU nå gjøre noe
med. Men også Norge skal bli flinkere til å åpne for å rekruttere spesialister.
Det grånende Europa er en utfordring. Derfor trenger både Norge og EU økt
arbeidsinnvandring." (Aftenposten, 11.01.07).

I løpet av våren kommer det en stortingsmelding om saken, og på EU-nivå er
nye regler for innvandring fra tredjeland under utforming. Og fra og med 2008 vil Fafo Østforum også ta opp temaer knyttet til arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området, og har blant annet samlet diverse publikasjoner, lenker og nyheter på en egen side: Arbeidsinnvandring fra tredjeland

Fafo Østforum inviterte til åpent seminar om denne tematikken torsdag 7. februar kl 14-16 på Fafo, Borggata 2 B, Oslo.

Seminarprogram med link til presentasjonene:

Velkommen ved Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum

Arbeidsinnvandring og velferdsstaten - et historisk blikk. Fafo-forsker Anniken Hagelund. Lysark (.pdf)

EUs arbeidsinnvandringspolitikk. Fred-Olav Sørensen, migrasjonsråd ved den norske delegasjonen til EU, Brussel. Lysark (.pdf)

 

Fafo image/bilde Fafo image/bilde Fafo image/bilde

F.v. Fafo-forsker Anniken Hagelund, migrasjonsråd Fred-Olav Sørensen og Fafo-forsker Line Eldring

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700