Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Seminar l 26.02.07

Arbeids- og levekår blant polakker i Oslo-området
Lansering av survey

Fafo har i løpet av høsten 2006 gjennomført en kartlegging av migrasjonserfaringer og
arbeids- og levekår blant polakker i Oslo-området. Dette er den første undersøkelsen
av sitt slag i Norge, og gir svar på sentrale spørsmål om situasjonen for arbeidsinnvandrere
som har kommet etter EU-utvidelsen i 2004.

Hva slags tilknytning har de til arbeidsmarkedet, og hvilke konsekvenser har dette for
lønns- og arbeidsvilkår? Hvem jobber i det svarte arbeidsmarkedet? Hvordan har de det
i Norge og hvilke fremtidsplaner har de? Og hva med kvinnene?

Fafo Østforum inviterte til åpent seminar for å belyse disse problemstillingene
mandag 26. februar kl. 14.00-16.00 i Fafos konferansesenter, Borggata 2 B, Oslo.

Her er seminarprogrammet, samt link til presentasjonen av surveyen:

Åpning og velkommen ved Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Jan-Erik Støstad

"Arbeids- og levekår blant polakker i Oslo" Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, forskere ved Fafo og Joanna Napierala, forsker ved Centre for Migration Research (CMR), University of Warszaw. Lysark. (.pdf)

Kommentarer ved Lisa Cooper, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og
Egil Mongstad
, Fellesforbundet Tømrer og Byggfagforeningen (Oslo/Akershus)

_____________________________________________________________________________

Medieoppslag:

Lanseringen av surveyen "Arbeids- og levekår blant polakker i Oslo-området"
har resultert i en rekke medieoppslag:

Frp: - Mer penger mot svart arbeid (NA24, 28.02.07)
Mye dumping og svart arbeid (Magasinet for fagorganiserte, 27.02.07)
14 kroner timen i Polen (Journalen, 27.02.07)
– Må bli lettere å operere lovlig (LO-Aktuelt, 27.02.07)
Bedre i norske firmaer (Aftenposten, 27.02.07)
Svart arbeid (NRK Dagsrevyen, Nett-TV, 26.02.07)
Hver tredje polakk lures for lønn (P4, 26.02.07)
Polakker taper stort på svart arbeid (NA24, 26.02.07)
Rettighetsløs underklasse i Norge? (LO-Aktuelt, 26.02.07)
Polakker utnyttet på jobb (NRK Østlandssendingen/NTB, 26.02.07)
Sterk økning i bruk av polsk arbeidskraft i norske husholdninger (Aftenposten, 26.02.07)
Polakker dårlig organisert (Magasinett, 26.02.07)

______________________________________________________________________________

Flere funn og analyser fra surveyen vil bli publisert i form av artikler og rapport i april-mai.

 

Fafo image/bilde

Fafo-forsker Jon Horgen Friberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto: Agneta Kolstad, Fafo

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700