Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Seminar l 03.09.08

Arbeidsinnvandring uten overgangsordninger

Fafos auditorium var fullsatt - 130 personer - da Fafo Østforum inviterte til seminar om
temaet Arbeidslivet etter overgangsordningene. I løpet av våren 2009 utløper de norske
overgangsordningene for arbeidsinnvandrere fra Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia,
Slovenia, Tsjekkia og Ungarn. Det innebærer blant annet at kravet om arbeidstillatelse,
heltidsarbeid og «norsk lønn» faller bort.

Temaet for seminaret var arbeidslivet etter overgangsordningene. Arbeidsinnvandringen til Norge er
fortsatt høy, og et sentralt spørsmål er om arbeidsinnvandrerne vil bli mer utsatt for forskjellsbehandling
når overgangsordningene fases ut. Eller vil arbeidsinnvandrernes vilkår bli godt nok ivaretatt gjennom
andre reguleringer i norsk arbeidsliv?

Line Eldring, prosjektleder i Fafo Østforum, var ordstyrer og ønsket velkommen. Fafos forskningssjef Jon
Erik Dølvik oppsummerte i sin innledning erfaringene med den nye arbeidsinnvandringen og utmeislet en
del utfordringer framover. Partene og myndighetene var invitert til å innlede om hvilke grep de eventuelt
mener er nødvendig når overgangsordningene utløper, også i lys av erfaringene med allmenngjøring.
Jan-Erik Støstad, statssekretær (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) skisserte regjeringens
videre strategi i kampen mot sosial dumping, både gjennom oppfølging av handlingsplanen mot sosial
dumping og gjennom en handlingsplan nr. 2 som vil bli lagt frem 7. oktober. Ellen Stensrud, 1. sekretær i
LO, understreket at LO er positive til arbeidsinnvandring, men at flere tiltak må på plass for at den norske
arbeidslivsmodellen ikke skal svekkes etter at overgangsordningene faller bort. Enklere allmenngjøring av
tariffavtaler og innføring av solidaransvar ble fremhevet som viktige tiltak. Sigrun Vågeng, direktør for
arbeidsliv i NHO, tok blant annet opp behovet for å tiltrekke seg høyt kvalifisert arbeidskraft og etterlyste
økt innsats mot svart arbeid som et ledd i kampen mot useriøsitet og sosial dumping.  Avslutningsvis var
det debatt mellom innlederne og spørsmål fra salen. Blant spørsmålene som ble tatt opp var fokuset på
useriøse arbeidsgivere, tiltak mot svart arbeid og hva staten kan tenkes å gjøre dersom partene ikke blir
enige om tiltak.

Seminaret fant sted onsdag 3. september, kl. 14-16 i Fafos konferansesenter, Borggata 2 B, Oslo.

Seminarprogram med link til presentasjonene:

Velkommen, Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum

Virkninger av overgangsordningene i Norge. Jon Erik Dølvik, forskningssjef Fafo. Lysark (.pdf)

Arbeidslivet etter overgangsordningene. Jan-Erik Støstad, statssekretær (Ap) i Arbeids- og
inkluderingsdepartementet (AID). Lysark (.pdf)

Arbeidslivet etter overgangsordningene: Hvordan sikre verdige vilkår for arbeidsinnvandrerne?
Ellen Stensrud
, 1. sekretær i LO. Innledning (.pdf)

Arbeidslivet etter overgangsordningene: Hvordan sikre verdige vilkår for arbeidsinnvandrerne?
Sigrun Vågeng
, direktør for arbeidsliv i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Lysark (.pdf)

 

__________________________________________________________________________


Line Eldring Ellen Stensrud Sigrun Vågeng Jan-Erik Støstad Jon Erik Dølvik

F.v. Line Eldring, Ellen Stensrud, Sigrun Vågeng, Jan-Erik Støstad og Jon Erik Dølvik

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700