Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Seminar l 26.06.07

Fagorganisering og arbeidsinnvandring


EU-utvidelsen har gitt nye muligheter for samarbeid mellom fagforeninger på tvers av landegrensene, og aktualisert utfordringene rundt fagorganisering av arbeidsinnvandrere. På dette seminaret vil vi se nærmere på erfaringene fra Storbritannia og Norge, som er to av landene som har mottatt svært mange arbeidsinnvandrere.

Fafo Østforum inviterte til åpent seminar tirsdag 26. juni kl 13-15 i Fafos konferansesenter, Borggata 2 B, Oslo.

Seminarprogram med link til presentasjonene:

Cross border trade union collaboration and Polish migrant workers in Britain, Jane Hardy, Professor, University of Hertfordshire og Ian Fitzgerald, Senior Research Associate, Northumbria University. Lysark (.pdf)

 

Fafo image/bildeFagorganisering av polske arbeidsinnvandrere: Resultater fra survey i Oslo-området, Line Eldring, Fafo. Lysark (.pdf)

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700