Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Tidligere seminarer l 18.10.05

 

Individuell arbeidsinnvandring - utvikling og utfordringer

Før EU-utvidelsen vekslet debatten mellom uro for en mulig flom av arbeidsinnvandrere og bekymring for at ønsket arbeidskraft ville velge andre land enn Norge. Det ble etablert overgangsregler for å sikre at de som kom skulle være reelle arbeidsinnvandrere og få ordnede forhold. Etter EU-utvidelsen har Norge mottatt langt flere arbeidsinnvandrere enn de andre nordiske landene, også flere enn Sverige som valgte å ikke ha overgangsordning.

· Hvorfor er Norge så populært?
· Får vi den arbeidskraften vi har behov for?
· Og hva vet vi nå om arbeidsinnvandrerne fra øst; hvor jobber de, hva slags kompetanse har de, og hvor lenge blir de?
· Fanger de norske registreringsordningene opp nødvendig informasjon om arbeidsinnvandringen?

Overgangsreglene varer fram til 1. mai 2006, og et sentralt spørsmål er om de har virket etter intensjonen og om de bør forlenges.

Fafo Østforum inviterte til rundebordsseminar for deltakerne i Fafo Østforum for å diskutere disse problemstillingene, tirsdag 18. oktober kl 14.00-16.00 i Fafos konferansesenter, Borggata 2 B, Oslo.

 

Program

Foredragslysark fra Fafo Østforum seminar 18. oktober 2005

"Arbeidsinnvandring etter 1. mai 2004 - og forventningene framover". Trygve Nordby, direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI). Lysark (.pdf)

"Individuelle arbeidssøkere fra nye EU-land - bevegelser i det norske arbeidsmarkedet". Stein Langeland, avdelingsdirektør i Aetat Arbeidsdirektoratet. Lysark (.pdf)

"Statistikk om arbeidsinnvandring - problemer og muligheter". Helge Næsheim, seksjonssjef, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Lysark (.pdf)

 

Møteleder: Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700