Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Seminar l 17.11.08

Rekruttering av høykvalifisert arbeidskraft fra utlandet:
Muligheter og utfordringer

Om lag 75 var til stede på Fafo Østforums seminar om rekruttering av høykvalifisert arbeidskraft
fra utlandet. Kan og vil Norge vinne den internasjonale kampen om kompetansen? De siste årene
har vist at Norge er en attraktiv destinasjon for arbeidsinnvandrere, men først og fremst til yrker
som ikke krever høyere utdanning. Samtidig er det et stort behov for spesialisert arbeidskraft innen
visse næringer. På dette seminaret så vi nærmere på erfaringer med rekruttering av høykvalifisert
arbeidskraft fra utlandet, med eksempler fra olje- og helsesektoren. Vi stilte også spørsmål om
hvordan finanskrisa kan påvirke etterspørselen og tilbudet av denne typen arbeidskraft.

Seminaret fant sted mandag 17. november, kl. 14-16 i Fafos konferansesenter, Borggata 2 B, Oslo.

Seminarprogram med link til noen av presentasjonene:

Velkommen, Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum

Trenger vi fortsatt utenlandsk arbeidskraft? Innledende kommentarer ved Sigrun Vågeng,
direktør for arbeidsliv, NHO Lysark (.pdf)

Trenger vi fortsatt utenlandsk arbeidskraft? Innledende kommentarer ved Stein Reegård,
leder for samfunnspolitisk avdeling, LO

NAV EURES ingeniørrekruttering. Sandrine Beaudoin, Leder ingeniørrekrutteringsprosjektet
NAV EURES. Lysark (.pdf)

Rekruttering av utenlandsk kompetanse for å løse energiutfordringene. Gunnar Neset,
HR Direktør, Norske Shell. Lysark (.pdf)

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden, Direktør Medisinsk klinikk,
Helse Førde. Lysark (.pdf)

Kommentarer ved Håvard Lismoen, utreder i NITO og
Jan-Erik Nilsen
, 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund. 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700