Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Seminar l 23.10.07

Arbeidsinnvandring til petroleumsnæringen
- tiltak og kontroll

Fafo Østforum inviterte til åpent seminar tirsdag 23. oktober kl 14-16 på Fafo, Borggata 2 B, Oslo.

Fafo image/bildePå dette seminaret presenterte Fafo-forskerne Kristin Alsos (bildet) og Anne Mette Ødegård en ny Fafo-rapport om erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft på de sju allmenngjorte petroleumsanleggene. Presentasjonen viste at allmenngjøringsforskriftene stort sett følges, men at det fremdeles er utfordringer, spesielt når det gjelder språk. Undersøkelsen avdekker også at polske arbeidstakere ikke trives spesielt godt på de norske landanleggene.

Presentasjonen ble fulgt opp med en debatt om håndheving og kontroll. Stortinget har vedtatt at oppdragsgivere skal påse at oppdragstakere følger allmenngjøringsvedtakene. På petroleumsanleggene på land har det lenge eksistert en tilsvarende plikt for HMS-området. Vi spurte: Hva er erfaringene med påse-plikten og hvordan vil denne virke i andre deler av byggebransjen?

Seminarprogram med link til presentasjonene:

Erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanleggene.
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård, Fafo. Lysark (.pdf)

Kommentarer til rapporten og praktiske erfaringer med påseplikten.
Irene Dahle og Linda Halvorsen, Petroleumstilsynet. Lysark (.pdf)

En operatørs erfaring med påseplikten. Berit Viig, Hydro. Lysark (.pdf)

Hvordan vil påseplikten fungere i byggebransjen? Ørnulf Halmrast, Arbeidstilsynet. Lysark (.pdf)

 

Last ned Fafo-rapporten:

Fafo image/bilde"Sikrer Norges framtid på minstelønn. Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land". Nettutgave (pdf 782kb)

Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård (2007), Fafo-rapport 2007:32

Østeuropeisk arbeidskraft har bidratt til å fullføre store byggeprosjekter i norsk petroleumsnæring de siste årene. Den høye byggeaktiviteten skapte i forbindelse med EU-utvidelsen i 2004 frykt for stor tilstrømming av utenlandsk arbeidskraft og påfølgende lavlønnsdumping. Dette førte til at sju petroleumsanlegg på land ble omfattet av det første vedtaket om allmenngjøring av tariffavtaler i norsk historie. I denne rapporten ser vi på hvordan lønns- og arbeidsvilkårene for de østeuropeiske arbeidstakerne er ivaretatt på landanleggene nesten tre år etter allmenngjøringsvedtaket. Sikkerhet er et annet nøkkelord for petroleumsnæringen. Rapporten beskriver også de østeuropeiske arbeidstakernes tilknytnings- og ansettelsesformer, kollegiale forhold og hvordan de trives på norske landanlegg.


 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700