Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Tidligere seminarer l 30.08.05

 

Tjenestemarkedet - større og gråere?

Etter EU-utvidelsen i fjor har den frie tjenesteflyten skapt nye muligheter til å rekruttere arbeidskraft via bemanningsforetak og selvstendig næringsdrivende fra Øst-Europa. Regelverket, blant annet for skatter og avgifter varierer mellom ulike typer arbeidskraft, noe som kan innby til strategiske tilpasninger og omgåelser, også i form av svart arbeid. Hvordan påvirker den frie tjenesteflyten det norske tjenestemarkedet, og hvordan ser dette ut fra bedriftenes side?

Fafo Østforum inviterte til åpent seminar for å belyse disse problemstillingene tirsdag 30. august kl. 14.00-16.00 i Fafos konferansesenter, Borggata 2 B, Oslo.

 

Program

Åpning ved Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum. Lysark (.pdf)

"Tjenesteytende arbeidskraft: Omfang og omgåelser - regler og realiteter". Innledning ved Ivar Seljeskog, underdirektør i Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). Lysark (.pdf)

"Fri tjenesteflyt: Muligheter og utfordringer for norske bedrifter". Innledning ved Jarle Hammerstad, informasjonssjef i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Lysark (.pdf)

 

Møteledere: Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum og Anne Mette Ødegård, forsker Fafo


 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700