Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Tidligere seminarer l 20. 01.05

"Tjenesteyting og utstasjonering av arbeidstakere i et utvidet EØS"


Fafo Østforum seminar 20. januar 2005 kl. 12.30-15.30
Fafos konferansesenter

EU-utvidelsen skapte debatt om arbeidstakernes frie bevegelse og endte med overgangsordninger for åtte av de ti nye EØS-landene. De største utfordringene for norsk arbeidsliv har imidlertid kommet i tjenestesektoren, som ikke er omfattet av overgangsordningene. Samtidig ønsker EU enda friere flyt av tjenester. Hvilke konsekvenser kan dette få for norsk og nordisk arbeidsliv?

 

Program

Velkommen ved Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum

 

Presentasjon av Fafo-notatet "Arbeidstakere som går tjenestevei. Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS." Laget på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). Anne Mette Ødegård, forsker Fafo. Foiler fra Ødegårds foredrag finner du her

 

EUs forslag til nytt tjenestedirektiv og betydningen for nordisk arbeidsliv Jonas Malmberg, professor ved Arbetslivsinstitutet i Stockholm. Foiler fra Malmbergs foredrag finner du her

 

Paneldebatt: Vurderinger av situasjonen etter EU-utvidelsen når det gjelder tjenestemarkedet og konsekvenser av det nye tjenestedirektivet for norsk arbeidsliv. Deltakere: Statssekretær Helge Eide i Arbeids- og sosialdepartementet, Børre Pettersen, LO og Vidar Lindefjeld, NHO. Det blir anledning for salen til å delta i debatten. Debattleder: Jon Erik Dølvik, forskningssjef Fafo

Fafo image/bilde

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700