Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Program årskonferanse 5. juni 2007

 

Fafo Østforums årskonferanse:
Tre år etter EU-utvidelsen
- utfordringer for arbeidsinnvandringspolitikken

Drøyt 100 personer deltok på gårsdagens Fafo Østforum årskonferanse. De to hovedtemaene var: Arbeidsvandringens betydning for Norge og avsenderlandene, og Europeiske og norske reguleringer for å unngå sosial dumping. Årskonferansen ble arrangert 5. juni på Fafo. Nedenfor er noen av presentasjonene som ble lagt fram på konferansen, samt referat (Fafo Østforum, 06.06.07)

 

"Hva betyr polakkene for norsk økonomi?". Roger Bjørnstad, forsker ved Gruppe for makroøkonomi ved Statistisk sentralbyrå. Lysark (.pdf) For dokumentasjon av beregningene, se s. 20-21 i Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/2007.

"Emigration of labour: Consequenses for the sending countries". Marek Okolski, professor ved Centre for Migration Research (CMR), Universitetet i Warsawa. Lysark (.pdf)

"Presentasjon av funn fra arbeids- og levekårsundersøkelsen blant polakker
i Oslo-området". Fafo-forskerne Line Eldring, Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg. Lysark (.pdf)

"Kampen mot sosial dumping - i ferd med å lykkes?". Jan-Erik Støstad, statssekretær (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Lysark (.pdf)

Referat fra årskonferansen. Referent: Johan Røed Steen. (.pdf)

 

Se også:

Fafo image/bilde Konferanseprogram
Fafo image/bilde Presentasjon av innlederne

 

Se også nyhetssakene:

Nye retningslinjer for ustasjoneringsdirektivet kommer neste uke

- Flere land har ordninger som strider mot utstasjoneringsdirektivet og med prinsippet om fri flyt av tjenester. Det er et stort forbedringspotensiale når det gjelder gjennomføringen av direktivet, sa Sjoerd Feenstra fra EU-kommisjonen på Fafo Østforums årskonferanse i går. Feenstra utelukker ikke at flere land kan blir trukket inn for EF-domstolen for manglende gjennomføring av direktivet. Neste uke legger kommisjonen fram nye retningslinjer for hvordan medlemslandene skal forholde seg til direktivet som utstasjonerte arbeidstakere. Formålet med direktivet er å beskytte arbeidstakere som er på midlertidig tjenesteoppdrag i et annet land (Fafo Østforum, 06.06.07). Les mer om saken i EUobserver (05.06.07)

Flere polakker - lavere rente

Alle med store lån burde prise seg lykkelig over de siste års arbeidsinnvandring fra Polen. Uten arbeidsinnvandringen fra Polen ville norske renter i dag vært 0,75 prosentpoeng høyere, skriver Dagens Næringsliv. Beregningene er gjort av forsker Roger Bjørnstad i Statistisk sentralbyrå og ble lagt fram på Fafo Østforums årskonferanse i går. (Dagens Næringsliv, 06.06.07) Les mer>>

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700