Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Seminar l 29.01.07

Fafo Østforum Seminar: Romania and Bulgaria

The first Fafo Østforum seminar in 2007 focused on the EU's newest member states, Romania and Bulgaria. The seminar shed light especially on issues related to the economies, foreign investment and business development, labour markets, business development, and the potential mobility of labour and companies.

Det første Fafo Østforum-seminaret i 2007 omhandlet de nye EU-medlemslandene Romania og Bulgaria. Seminaret belyste situasjonen i disse landene, særlig når det gjelder arbeidsmarkeds- og næringslivsspørsmål og potensialet for arbeids- og bedriftsvandringer.


Fafo Østforum invited to an open seminar on Monday, 29 January, kl 14.00-16.15 in Fafo's conference center at Borggata 2 B, Oslo.

 

Programme and the presentations

Program og presentasjonene på seminaret

Åpning og velkommen ved Jon M. Hippe, daglig leder i Fafo

Møteleder: Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum


"Romania accession to EU and EEA: economic and commercial impact". Iuliu Winkler, Romanian Minister for Commerce, den rumenske handelsministeren. Lysark (.pdf)

"Bulgaria and its Migration Management Policy". Liliana Stankova, Head of Free Movement of Workers and Labour Migration Management Unit "EU-2" in the Ministry of Labour and Social Policy (MLSP), det bulgarske arbeidsdepartementet. Lysark (.pdf)

"Bulgaria in the EU - the common sense behind the common figures". Nicolai Vazov, Assistant Professor, University of Sofia, visiting researcher at the University of Oslo, gjesteforsker ved Universitetet i Oslo. Lysarkene foreligger som .pdf og .ppt

Fafo image/bilde

Liliana Stankova fra det bulgarske arbeidsdepartementet.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Mer informasjon om de to
nye EU-landene finner du på Fafo Østforums temaside om Bulgaria og Romania>>

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700