Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Seminar l 24.04.08

Ny norsk arbeidsinnvandringspolitikk

Omslag18. april ble den nye stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring presentert. Det knytter seg stor spenning til meldingen, som blant annet inneholder forslag til nye regler for arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-området. Forslagene vil utvilsomt bli gjenstand for flittig debatt i tiden framover. Seniorrådgiver i arbeids- og inkluderingsdepartementet Sverre Try har hatt det faglige ansvaret for departementets utredningsarbeid i forbindelse med meldingen, og Fafo Østforum inviterte til åpent seminar hvor Try ga en presentasjon av hovedinnholdet i stortingsmeldingen.

Seminaret fant sted torsdag 24. april fra kl. 14.00-15.30 i Fafos konferansesenter,
Borggata 2 B, Oslo.

 

Seminarprogram med link til presentasjonen:

Velkommen ved Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum

Presentasjon av stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring.
Sverre Try
, seniorrådgiver i arbeids- og inkluderingsdepartementet. Lysark (.pdf)

 

_______________________________________________________________________

Les mer på Fafo Østforums samleside om arbeidsinnvandring fra tredjeland

Last ned Stortingsmelding nr. 18 (2007-08) Arbeidsinnvandring

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700