Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Program årskonferanse 1. juni 2006

To år etter EU-utvidelsen
- visjoner, realiteter og politikk for arbeids- og næringsliv

Årskonferanse i Fafo Østforum
Torsdag 1. juni 2006 kl. 08.30-16.00
Oslo Kongressenter, Folkets hus, Sal A

Fafo image/bilde Mer om Oslo Kongressenter

Fafo image/bilde Presentasjon av innlederne

Fafo image/bilde Innledninger og lysark fra konferansen, samt årskonferansen i media

 

Program

08.30

Registrering og kaffe

09.00

Velkommen og åpning
Jon M. Hippe, daglig leder i Fafo og Jon Erik Dølvik, forskningssjef i Fafo

09.15

Labour migration from Poland - status and challenges
(Arbeidsmigrasjon fra Polen - status og utfordringer)

Maciej Duszczyk, Deputy Director, Office of the Committee for European Integration, Poland

09.45

Latviske sopplukkere i Irland: En historie om arbeidsvandring i Europa
Forfatter og sopplukker Laima Muktupavela intervjues av
Anne Mette Ødegård, forsker i Fafo

10.15

The Irish experience after EU Enlargement
(Irske erfaringer etter EU-utvidelsen)

Sean Murray, Economic Migration Unit Department of Enterprise, Trade and Employment, Ireland

10.30

Kaffepause

10.50

Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter:
Drivkrefter og konsekvenser - presentasjon av nye forskningsfunn
Line Eldring, forskningsleder i Fafo

11.20

Drengenes tilbakekomst? Om bruk av østeuropeisk arbeidskraft i landbruket
Johan Fredrik Rye, forsker ved Norsk senter for Bygdeforskning, NTNU

11.40

Arbeidsinnvandringens virkninger på økonomien
Ylva Søvik, seniorøkonom i Handelsbanken

12.00

Lunsj

13.00

Free movement and equal treatment: the case of construction
(Fri bevegelse av arbeidskraft og likebehandling. Eksempel: Byggebransjen)

Jan Cremers, Coordinator, the European Institute for Construction Labour Research (CLR)

13.40

Østeuropeisk arbeidskraft på grenseløse vilkår? Presentasjon av ny
undersøkelse om arbeidsmiljø og arbeidsvilkår i bygg- og anleggsnæringen

Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård, forskere i Fafo

14.10

Kaffepause

 

Paneldebatt: Regulering av lønns- og arbeidsvilkår og tiltak mot sosial
dumping. Debattledere: Jon Erik Dølvik og Jon M. Hippe

14.30

Oppspill til debatt:
Kjell Bjørndalen, forbundsleder i Fellesforbundet
Tore Roppen, produksjons- og innkjøpssjef i Kleven Verft AS

14.50

Paneldeltakere
Karin Andersen, stortingsrepresentant (SV) og leder for Stortingets arbeids- og sosialkomite
Kjell Bjørndalen, forbundsleder i Fellesforbundet
Tore Roppen, produksjons- og innkjøpssjef i Kleven Verft AS
Jan Tore Sanner, stortingsrepresentant (H) og nestleder i Høyre
Ellen Stensrud, 1. sekretær i LO
Jan-Erik Støstad, statssekretær (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)
Sigrun Vågeng, direktør for arbeidsliv i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

16.00

Slutt


Engelske innledninger simultantolkes til norsk, og norske innledninger til engelsk

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700