Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l 1. juni 2006 årskonferanse l Innledere

Presentasjon av innledere og paneldeltakere

Fafo Østforums årskonferanse 1. juni 2006

Fafo image/bilde Konferanseprogrammet

Fafo image/bilde Innledninger og lysark fra konferansen, samt årskonferansen i media

Fafo image/bildeJon M. Hippe
Daglig leder for Forskningsstiftelsen Fafo, instituttsjef for
Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Han var tilknyttet Fafo i perioden 1984 til 1995, og har bred forskningserfaring innenfor arbeidslivs- og velferdspolitiske temaer. I perioden 1995 til 2003 var han konserndirektør i henholdsvis Storebrand og Telenor, før han vendte tilbake til Fafo i 2004.

Fafo image/bildeJon Erik Dølvik
Forskningssjef ved Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Han har utgitt en rekke bøker og artikler innen sammenliknende europeisk arbeidslivsforskning. Han har vært hovedansvarlig for Fafos satsing på kunnskapsutvikling om arbeidslivsvirkningene av EU-utvidelsen, knyttet til Fafo Østforum, Fafos Strategiske Instituttprogram "Arbeids- og bedriftsvandringer etter EU-utvidelsen" og flere nordiske samarbeidsprosjekt på feltet.

Fafo image/bildeMaciej Duszczyk
Deputy Director, Office of the Committee for European Integration, Poland
Ph.D. in political science, university lecturer and researcher at the Institute for Social Policy at the Warsaw University. Specializes in foreign migrations, particularly within the European Union. Doctorial thesis: "Free movement of workers in the context of Poland’s membership in the European Union". A member of the Centre for Migration Research at the Warsaw University.

Fafo image/bildeLaima Muktupavela
Forfatter fra Latvia

Hun dro i 2000 fra Latvia til Irland for å arbeide som sopplukker. Romanen "The Mushroom Covenant", som er blitt en bestselger i Latvia, baserer seg på erfaringene fra arbeidet på den irske soppfarmen, og beskriver også situasjonen på den latviske landsbygda etter massiv utvandring til Vest-Europa.

Foto: Andris Kozlovskis

Fafo image/bildeAnne Mette Ødegård
Forsker ved Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Hun har vært med på å skrive rapport om EØS-avtalens virkninger for norsk arbeidsliv og har siden EU-utvidelsen 1. mai 2004 jobbet med og skrevet om problemstillinger rundt arbeids- og tjenestevandring fra de nye EØS-landene knyttet til Fafo Østforum og prosjektet om HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser.

Fafo image/bildeSean Murray
Economic Migration Unit Department of Enterprise, Trade and Employment, Ireland
Han arbeider i the Irish Department of Enterprise, Trade and Employment med ansvar for "Economic Migration Policy and Programmes aimed at facilitating entry/re-entry into the labour market of the long termed unemployed". Tidligere har han arbeidet som økonomisk rådgiver ved den irske ambassaden i London.

Fafo image/bildeLine Eldring
Forskningsleder ved Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
Hun er leder for Fafos gruppe for studier av arbeidslivsorganisering og arbeidsmarked, og prosjektleder for Fafo Østforum. Hun har vært sentral i utviklingen av Fafos forskning om EU-utvidelsen, og har gjennom mange år forsket på arbeidslivsspørsmål i norsk og internasjonal sammenheng.

Fafo image/bildeJohan Fredrik Rye
Forsker ved Norsk senter for bygdeforskning, NTNU
Han har hovedansvaret for Bygdeforsknings treårige prosjekt "Arbeidsinnvandring til det norske landbruket - kortsiktig redningsplanke for norske bønder - eller undergraving av landbrukets legitimitet på lang sikt". Rye er medforfatter på rapporten "Om arbeidsinnvandring til det norske landbruket etter EU-utvidelsen" (2005).

Fafo image/bildeYlva Søvik
Seniorøkonom i Handelsbanken
Hun er spesialisert på strukturelle analyser og psykologibaserte analyser av finansmarkeder, men arbeider også noe med såkalte emerging markets. Hun har en doktograd i samfunnsøkonomi fra Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo, og har tidligere arbeidet som senior rådgiver i Nærings- og Handelsdepartementet, samt som seniorøkonom i ECON Analyse. Hun er for tiden en av tre redaktører i norske samfunnsøkonomers tidsskrift, Økonomisk Forum.

Fafo image/bildeJan Cremers
Coordinator, the European Institute for Construction Labour Research (CLR)
Cremers regnes som en av hovedarktitektene bak utstasjoneringsdirektivet. I perioden 1988-1999 var han generalsekretær i EFBWW - det europeiske bygningsarbeiderforbundet, og i styret for ETUC. Han er i dag koordinator for CLR (se www.clr-news.org). CLR har gjennomført flere studier knyttet til EU-utvidelsen, utstasjonering av arbeidskraft og tjenesteflyt. Han er i tillegg administrerende direktør i GBIO (the Dutch national training fund for work councils; based on the Dutch legislation and governed by the social partners).

Fafo image/bildeSigmund Aslesen
Forsker ved Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
Han har arbeidskraftstrategiske tilpasninger i kjølvannet av EU-utvidelsen som sentralt arbeidsfelt. Han er knyttet til Fafos Strategiske Instituttprogram "Arbeids- og bedriftsvandringer etter EU-utvidelsen" samt Fafos prosjekt om "HMS på norske bygg- og anleggsplasser etter EU-utvidelsen".

Tore Roppen
Produksjons- og innkjøpssjef i Kleven Verft AS
Kleven Verft ble etablert i 1939, og ligger i Ulstein kommune på Søre Sunnmøre. Verftet er en del av Nordvestlandets maritime cluster, og leverer komplekse offshore service fartøy og passasjerskip/Ro-pax.

Fafo image/bildeKjell Bjørndalen
Forbundsleder i Fellesforbundet
Fellesforbundet er med sine 143 500 medlemmer LOs største forbund i privat sektor. Forbundet ble dannet i 1988 av Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, Norsk Papirindustriarbeiderforbund, Norsk Skog- og Landarbeiderforbund og Bekledningsarbeiderforbundet. 1. januar 2006 ble Norsk Grafisk Forbund en del av Fellesforbundet. Bjørndalen ble valgt til ny leder på forbundets første ordinære landsmøte i 1991 og han ble gjenvalgt i 1995, 1999 og i 2003.

Fafo image/bildeKarin Andersen
Stortingsrepresentant (SV) og leder for Stortingets arbeids- og sosialkomite
Hun har tidligere hatt en rekke tillitsverv både i Kongsvinger kommune, Hedmark fylke og i Sosialistisk Venstreparti. Hun arbeidet som barnehageassistent i syttenår før hun ble valgt inn på Stortinget i 1997 der hun i begge periodene blant annet var medlem i Kommunalkomiteen. I perioden 2001-2005 var hun dessuten leder av Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union.

Fafo image/bildeJan-Erik Støstad
Statssekretær (Ap) for arbeids- og pensjonssaker i Arbeids- og inkluderingsdepartemenetet

Han tok embetseksamen i sosialøkonomi i 1978 ved Universitetet i Oslo. I perioden 1996-97 hadde han et gjesteforskeropphold ved Stanford University i California. I 1979-2000 var han ansatt i Finansdepartementet. Dernest var han fem år i Samfunnspolitisk avdeling i LO, først som rådgiver (2000-2003) og deretter avdelingsnestleder (2003-2005). I 2004 ga han ut boken "Velferd til salgs – helse, omsorg og skole i et rikt samfunn".

Fafo image/bildeEllen Stensrud
1. sekretær i LO

Kongressvalgt LO-sekretær siden 2001, med ansvar for sosial dumping (medlem i tariffnemda), arbeidsinnvandring, antirasistisk arbeid, etnisk likestilling, bedriftsdemokrati, Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) og forbrukerpolitikk. I 1986-1990 var hun leder av Jern og Metall Oslo. Siden 1990 har hun vært ansatt i LO, som spesialrådgiver 1990-94, og informasjonssjef 1994-2001

Fafo image/bildeSigrun Vågeng
Direktør for arbeidspolitikk,
Næringslivets Hovedorganisasjon
Hun er cand.mag fra Universitetet i Oslo og har en Executive MBA fra Norges Handelshøyskole. Sigrun Vågeng har bred erfaring fra næringslivet, bl.a. som personalsjef på A/S Grand Hotel, direktør i Norsk-Hotell og Restaurantforbund, direktør i Prosessindusitriens landsforening. Hun har fra 1.januar 2002 hatt ansvar for NHOs arbeidslivspolitikk, herunder spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår."

Fafo image/bildeJan Tore Sanner
Stortingsrepresentant (H),
andre nestleder for Stortingets finanskomite, parlamentarisk nestleder og nestleder i Høyre
Han har tidligere sittet i utdanningskomiteen samt energi- og miljøkomiteen.
14 års erfaring som stortingsrepresentant. Han har hatt en rekke offentlige verv og tillitsverv. Leder for Høyres programkomite for perioden 2004-2005 og 2005-2009.

Foto: ©Stortingsarkivet/Scanpix

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700