Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Program årskonferanse 1. juni 2006

To år etter EU-utvidelsen
- visjoner, realiteter og politikk for arbeids- og næringsliv

 

Fafo Østforum årskonferanse belyste svært mange ulike sider ved EU-utvidelsen. Om lag 200 deltakere fikk høre om konsekvensene og erfaringene for norsk arbeids- og næringsliv så langt. Årskonferansen ble arrangert 1. juni i Oslo Kongressenter. Her er noen av presentasjonene som ble lagt fram på konferansen (Fafo Østforum, 02.06.06):

 

Jon M. Hippe, daglig leder i Fafo og Jon Erik Dølvik, forskningssjef i Fafo åpnet konferansen. Innledningen til Dølvik finner du her Manus (.pdf)

Maciej Duszczyk, forsker ved Warsaw University og Deputy Director ved Office of the Committee for European Integration i Polen var invitert for å snakke om arbeidsmigrasjon fra Polen. "Labour migration from Poland - status and challenges" var tittelen på hans innledning. Lysark (.pdf)

Forskningsleder i Fafo og prosjektleder for Fafo Østforum, Line Eldring, presenterte nye forskningsfunn fra en Fafo-undersøkelse om østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter. Lysark (.pdf)

Johan Fredrik Rye, forsker ved Norsk senter for Bygdeforskning, NTNU var invitert for å snakke om bruk av østeuropeisk abreidskraft i landbruket. "Drengenes tilbakekomst?" var tittelen på hans innledning. Lysark (.pdf)

Seniorøkonom i Handelsbanken Ylva Søvik belyste arbeidsinnvandringens virkninger på økonomien Lysark (.pdf)

Jan Cremers regnes som en av hovedarktitektene bak utstasjoneringsdirektivet. Han er tidligere generalsekretær i det europeiske bygningsarbeiderforbundet, og nå forsker ved European Institute for Construction Labour Research (CLR). Han foredro om Free movement and equal treatment: the case of construction (Fri bevegelse av arbeidskraft og likebehandling. Eksempel: Byggebransjen) Lysark (.pdf)

Sikkerheten på norske arbeidsplasser er dårligst for østeuropeiske arbeidstakere, viser en ny Fafo-undersøkelse som ble presentert på Fafo Østforums årskonferanse 1. juni. Innledningen "Østeuropeisk arbeidskraft på grenseløse vilkår?" til Fafo-forskerne Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård, finner du her Lysark (.pdf)

 

Se også nyhetssakene:
HMS på bygg i fritt fall (Fri Fagbevegelse, 01.06.06)
Presses til livsfarlig jobbing i Norge (Dagens Næringsliv, 01.06.06)
Polakker får de farligste jobbene (TV2 Nettavisen, 01.06.06)
Presses til livsfarlig jobbing (P4, 01.06.06)
Saddled with dangerous jobs (Aftenposten, 01.06.06)

Vi må importere arbeidskraft til Norge. Radio Riks intervjuer Sigrund Vågeng, direktør for næringspolitikk i NHO, som innledet på Fafo Østforums årskonferanse, Videre, samme sted: Konkurranse på like villkår, intervju med Kjell Bjørndalen, leder av Fellsforbundet, og Like lønns- og arbeidsvilkår, intervju med Tore Roppen, produksjons- og innkjøpssjef ved Kleven Verft. (Radio Riks, 01.06.06)

Fafo image/bilde Konferanseprogrammet

Fafo image/bilde Presentasjon av innlederne

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700