Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Seminar l 10.11.06

Uteproduksjon i nye EU-land - eksport av arbeidslivsmodeller?

EU-utvidelsen har åpnet nye muligheter for uteproduksjon og relokalisering
av virksomheter - og stadig flere bedrifter er på flyttefot fra vest til øst. Gunstige rammebetingelser, lave lønninger og god tilgang på arbeidskraft skaper insentiver for flytting av produksjonen. For de nye EU-landene betyr dette investeringer, nye arbeidsplasser og overføring av teknologi og kunnskap.
Men i hvilken grad tar bedriftene også med seg erfaringer og praksis når det gjelder partsrelasjoner og samarbeid mellom ansatte og ledelse? Stiller bedriftene de samme kravene til seg selv på disse områdene når de flytter ut? Har man de samme standardene ute som hjemme?

Fafo Østforum inviterte til åpent seminar for å belyse disse problemstillingene
fredag 10. november kl. 09.00-11.00 i Fafos konferansesenter, Borggata 2 B, Oslo.


Her er seminarprogram, samt link til to av presentasjonene og én rapport:

Åpning og velkommen. Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum

"Norske bedrifters praksis og erfaringer i Øst-Europa". Geir-Arne Åsnes, direktør, King Oscar, Rieber & Søn ASA

"Medfører produksjon i Polen eksport av den norske arbeidslivsmodellen? Presentasjon av funn
fra studie blant norske industribedrifter i Polen". Torunn Kvinge, forsker i Fafo. Lysark (.pdf)

"What models of employment relations are multinationals implementing in central-eastern Europe? Evidence from the automotive sector". Paul Marginson, professor and director & Guglielmo Meardi, associate professor, Industrial Relations Reserch Unit (IRRU), Warwick Business School, University of Warwick. Lysark (.pdf)

Se også rapporten: Marginson & Meardi (2006), Employment practices in US and German Companies in Central Eastern Europe: Americanisation, Germanisation or Something Else?

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700