Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Tidligere seminarer l 22. 09.05

 

Allmenngjøring og minstelønn i Norge og EU

Forskriften om allmenngjøring av tariffavtaler i byggebransjen i Østlandsområdet trådte i kraft 1. september. I oktober i fjor kom det første allmenngjøringsvedtaket i Norge. Spørsmålene om styrker, svakheter og endringsbehov ved regulerings- og kontrollregimene for grenseoverskridende arbeid er stadig like aktuelle - både i Norge, Norden og Europa. Allmenngjøringsloven er under evaluering og diskusjonen om minstelønn fortsetter.

Fafo Østforum inviterte til åpent seminar for å belyse disse problemstillingene torsdag 22. september kl. 14.00-16.15 i Fafos konferansesenter, Borggata 2 B, Oslo.

 

Program

"Allmenngjøring og minstelønn i Norge og EU". Torgeir Aarvaag Stokke, forskningsleder i Fafo. Lysark (.pdf)

"Regulering av lønnsvilkår i Sverige". Birgitta Nyström, professor ved Juridiska Institutionen, Universitetet i Lund. Lysark (.pdf)

"Hovedkonklusjoner fra evalueringen av Lov om allmenngjøring av tariffavtaler". Helge Eide, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. Lysark (.pdf)

"Arbeidstilsynet og allmenngjøringen". Stein Bjørndal, Arbeidstilsynet. Lysark (.pdf)

 

Møteleder: Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700