Skip to main content

Fafo Østforum webinar

Ny undersøkelse blant polske arbeidsinnvandrere: Koronasituasjonen setter mange i skvis

  • Torsdag 23. april 2020, kl 14.00–14.45

Koronasituasjonen har synliggjort at store deler av norsk arbeidsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Det er blant annet stor bekymring for hva som skjer med jordbærene våre i år. Men hva med polske arbeidere som sitter i karantene i hjemlandet uten dagpenger?

Fellesforbundet har gjennomført en undersøkelse blant sine polske medlemmer. Den viser at mange har det vanskelig nå. Utenlandsk arbeidskraft er i en sårbar situasjon, både fordi de ofte har løs tilknytning til arbeidsplassen og fordi mange har problemer med å skaffe seg god nok informasjon.

Bygg og verft er viktige bransjer for arbeidsinnvandrere, hvor mange er innleide eller pendler mellom Norge og hjemlandet. Spørsmålet er også hvordan arbeidsgiverne ivaretar sårt tiltrengt arbeidskraft fra utlandet i denne situasjonen.

Program

Line Eldring, leder i samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet, presenterte resultatene fra undersøkelsen blant de polske medlemmene. Last ned presentasjonen (pdf)

Knut E. Sunde, direktør i bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri, kommenterte. Sunde viste blant annet til en undersøkelse gjennomført av NHO: Korona-viruset: Status for og analyse av industrien 17. april (Norsk Industri, 17.04.20)

Lise Antonsen Fjalestad, fagkoordinator i NAV Kontaktsenter internasjonalt, kommenterte NAVs regelverk for dagpenger til utlandet.

Webinaret ble ledet av Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum.

 

På programmet

line eldring foto erlend angelo lo media
Line Eldring, avdelingsleder i samfunnspolitisk avdeling, Fellesforbundet

knut e sunde
Knut E. Sunde, direktør i bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri

lise antonsen fjalestad
Lise Antonsen Fjalestad, fagkoordinator i NAV Kontaktsenter internasjonalt

amo
Anne Mette Ødegård, forsker, Fafo