Skip to main content
 

Krevende å være polakk i Norge

04. november 2020

Hvordan har statusen til polakker endret seg? Hvordan gikk det med polakkene da Norge stengte ned i mars? Hva frykter Fellesforbundet etter at det nylig ble strengere karanteregler for arbeidsinnvandrere? Kan vi regne med at vi har tilgang til polsk arbeidskraft i tiden som kommer? Dette var temaer da Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård var gjest i Helgemorgen.

Mange polakker jobber under dårlige vilkår enn nordmenn

– Motivasjonen for polakker til å komme til Norge er at de får en jobb og tjener mye bedre enn hjemme i Polen. Mange polakker har et stabilt og godt arbeidsliv i Norge. Men det er grupper som er mer sårbare: de som enten pendler frem og tilbake til Polen eller de som er her på korte oppdrag i regi av arbeidsgiver.  Generelt kan man uansett si at mange polakker får dårligere betingelser enn norske arbeidstakere i tilsvarende jobber, sier Fafo-forsker Anne Mette Ødegård.

Fellesforbundet frykter mange dropper karante fordi de ikke tjener penger

steinar krogstad 17Denne uken ble det strengere regler for arbeidsinnvandrere. Fellesforbundet er bekymret for hvem som skal betale når polakker sitter uvirksomme i karantene i ti dager.

– Hvis vi ikke får på plass ordninger hvor de får en kompensasjon for den tiden de sitter i karantene, så frykter vi at en del av de arbeidstakere vil prøve å omgå det der, og vi frykter spesielt for det arbeidslivet som er utenfor det organiserte arbeidslivet, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

Hvordan gikk det polakkene da Norge stengte ned i mars?

–  Fellesforbundet gjorde en undersøkelse blant sine polske medlemmer i vår. Det som skjedde var at mange måtte reise hjem, de ble permittert eller rett og slett mistet jobben. Kommunikasjonen mellom polakkene og NAV ble veldig vanskelig. Mange polakker snakker ikke spesielt godt norsk, og de kan ha problemer med å forstå hvilke regler som gjelder i Norge – og mangler kraft og mot til å hevde sine rettigheter, sier Anne Mette Ødegård. 

Kan vi regne med at vi har tilgang til polsk arbeidskraft i tiden som kommer?

–   De siste årene er situasjonen i Polen mye bedre: økt lønn, lavere arbeidsledighet, økt barnetrygd. Økonomisk vekst i Polen gjør at mange nok vil velge å bli hjemme. Allerede før pandemien så vi at det var færre som kom. Det kan vi regne med også i fremtiden. Koronasituasjonen har vist at vi er avhengig av arbeidsinnvandrere. De jobber i jordbruk, byggebransjen, på skipsverft, i helsesektoren og vi er nok avhengig av dem. Men det er en stor x-faktor her og det er hvordan sysselsettingssituasjonen i Norge blir nå i kjølvannet av koronaen. Om manglende ordrer osv gjør at vi ikke har behov for så mange arbeidstakere fremover ... det er et spørsmål som jeg ikke kan svare på, avslutter Fafo Østforums prosjektleder.

Hør innslaget: Krevende å være polakk i Norge (NRK Radio, Helgemorgen, 31.10.20)
Innslaget starter 1:08:26 ut i programmet

 

Relaterte temaer

 
Nyhet