Skip to main content
 

Permittering og EØS-borgere

17. mars 2020

For personer som har et annet bostedsland enn Norge, men som har arbeidet i Norge, gjelder særlige regler. Reglene er forskjellige, avhengig av hvor ofte personen reiser til hjemlandet i perioden han/hun arbeider i Norge, skriver LO-advokatene.

For å opprettholde krav om dagpenger ved permittering fra Norge, må personene oppholde seg i Norge, og ikke reise til hjemlandet før han/hun melder seg arbeidsledig/søker om dagpenger fra Norge. Kortvarige hjemreiser kan være tillatt, men forholdet bør avklares med NAV før hjemreisen.

EØS-borgere som reiser hjem minst en gang pr uke, anses å være grensearbeidere etter trygdeforordningen. Denne gruppen kan søke om dagpenger fra Norge og kan oppholde seg i bostedslandet under arbeidsledigheten ved helt eller delvis permittering. Ta likevel opp situasjonen med NAV før avreise til bostedslandet.

Les hele saken: Permittering og EØS-borgere (LO, 17.03.20)

 
Nyhet