Skip to main content
 

– Arbeidsinnvandrere mister jobb og rettigheter

  • 12. mai 2020

– De siste 15 årene har arbeidsinnvandrere fra de østeuropeiske EU-landene bidratt til å holde hjula i gang i Norge. Nå mister de jobben, og mange får ikke hjelp fra NAV, skriver Line Eldring, leder av samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet.

– 12. mars 2020 fikk hele Norge koronasjokk. I løpet av få dager steg arbeidsledigheten til nivåer ingen kunne ha forestilt seg. Og oen rammes mye, mye hardere enn andre. Det er ingen tvil om at polakkene har røket ut først, ledigheten blant dem er skyhøy sammenlignet med de generelle tallene for bransjene bygg, verft og industri, skriver Eldring.

Les hele artikkelen: Arbeidsinnvandrere mister jobb og rettigheter (Agenda Magasin, 12.05.20)

Undersøkelse blant Fellesforbundets polske medlemmer

Blant Fellesforbundets 120 000 yrkesaktive medlemmer er det nå nær 5 000 østeuropeere, hvorav brorparten kommer fra Polen. Rett før påske gjennomførte Fellesforbundet en spørreundersøkelse på polsk, for å kartlegge situasjonen i denne gruppen. Noen funn presenteres i artikkelen i Agenda Magasin. Undersøkelsen ble også presentert på Fafo Østforum webinaret Ny undersøkelse blant polske arbeidsinnvandrere: Koronasituasjonen setter mange i skvis.

Se opptak av webinaret på Fafo-tv

Relaterte temaer

 
Nyhet