Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Allmenngjøring og minstelønnsregulering – hvor går vi?

  • kl. 14-16
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

På dette seminaret i Fafo Østforum innledet Line Eldring (seniorforsker og prosjektleder for Fafo Østforum) for erfaringene med allmenngjøringsordningen så langt, og hvordan minstelønn reguleres i Europa for øvrig.

Bør vi sikre arbeidstakere i Norge et minste lønnsnivå – og i så fall hvordan? Dette spørsmålet har blitt stadig mer aktuelt i lys av den store arbeidsinnvandringen til Norge. Vi har nå 10 års erfaring med allmenngjøring av tariffavtaler, men dette omfatter fortsatt få bransjer. Allmenngjøring av tariffavtaler innebærer blant annet innføring av minstelønn i berørte bransjer, og har som formål å sikre utenlandske arbeidstakere likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, samt å hindre konkurransevridning.

I Tyskland ble det iverksatt en ny lov fra 1. januar 2015 – hvor det åpnes for en mer omfattende bruk av allmenngjøring, samtidig som det innføres en nasjonal minstelønn. Er dette en løsning som på sikt kan være aktuell også for Norge?

Det var et av oppspillene til debatten der partene var invitert til å diskutere utfordringer og mulige løsninger framover: Knut Bodding (avdelingsleder for forhandlingsavdelingen i LO), Svein Oppegaard, (direktør for arbeidslivspolitikk i NHO), Inger Lise Blyverket (leder for arbeidslivspolitikk i Virke) og Håvard Lismoen (leder av Samfunnspolitisk avdeling i YS). Debattledere var Fafo-forskerne Kristin Alsos og Line Eldring.

Les mer på vår temaside Allmenngjøring og minstelønn

Presentasjon

Allmenngjøring og minstelønn – Norge og Europa (pdf). Ved Line Eldring, seniorforsker, Fafo