Skip to main content
 

Presentasjon fra allmenngjøringsseminaret

27. januar 2015

Fafo Østforum arrangerte seminar 27. januar, og temaet var allmenngjøring av tariffavtaler og minstelønnsordninger. På seminaret så vi nærmere på erfaringene med dagens allmenngjøringsordning, og partene var invitert til å diskutere utfordringer og mulige løsninger framover. På seminarets nettside kan du laste ned presentasjonene.

Nyhet