Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Arbeidsinnvandring fra tredjeland – er det behov for en ny politikk?

  • kl. 14.00–16.00
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Nesten 40 prosent av virksomhetene i helse- og sosialsektoren sliter med å rekruttere. Også andre bransjer mangler folk. Samtidig har kvoten på 5000 kvalifiserte arbeidstakere fra land utenfor EU/EØS – såkalte tredjeland – aldri blitt oppfylt. Hvordan kan Norge bli et mer attraktivt land for sårt tiltrengt arbeidskraft?

Dette var ett av temaene vi diskuterte da vi på dette seminaret lanserte en ny rapport om arbeidsinnvandring fra tredjeland. Vi fikk kommentarer fra blant andre UDI-direktør Frode Forfang og statssekretær Maria Schumacher Walberg (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Dette er første gang at situasjonen for arbeidsinnvandrere fra tredjeland er blitt kartlagt. De fleste av dem har lang utdanning og er mellom 25 og 44 år. De kommer fra land som India, Kina, Ukraina og Serbia.

Åtte av ti arbeidstakere som deltok i undersøkelsen, svarer at gode jobbmuligheter, faglig utvikling og lønn er viktig. Ikke så overraskende – men det viser seg også at familieforhold spiller en svært viktig rolle for hvorvidt arbeidstakerne blir værende i Norge.

Det er politisk enighet om å legge til rette for innvandring av nødvendig arbeidskraft. Spørsmålet er om og hvordan Norge lykkes med dette. Arbeidsgiverne mener eksempelvis at Norge er for dårlig markedsført i utlandet.

Andre spørsmål som ble stilt og besvart på dette seminaret var:

  • Hva kjennetegner de kvalifiserte arbeidsinnvandrerne fra tredjeland?
  • Hvorfor velger arbeidstakerne å komme til Norge, og hva skal til for at de blir værende?
  • Hva er de viktigste hindringene for rekruttering?
  • Trengs det endringer i regelverket eller en bedre søknadsprosess?

Program

Velkommen og introduksjon ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum

Presentasjon av ny rapport ved Fafo-forskerne Bjorn Dapi og Rolf K. Andersen. Presentasjon (pdf)

Innspill fra arbeidstakersiden ved Cynthia Myrnes, daglig leder, Relocation AS

Kaffepause

Kommentar fra oppdragsgiver ved Frode Forfang, direktør, Utlendingsdirektoratet

Innspill fra arbeidsgiversiden ved Kathrine Vangen, Internasjonal HR seniorrådgiver, NTNU

Kommentar fra Lene Solheim Hagen, leder, Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Oslo

Kommentar fra Maria Schumacher Walberg, statssekretær (Ap), Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Samtale mellom Frode Forfang, UDI og Maria Schumacher Walberg, AID.

Oppspill ved Cecilie Aagestad, forsker, Agenda Kaupang. Presentasjon (pdf)

Spørsmål fra salen / seerne

Ordstyrer: Anne Mette Ødegård, Fafo

Ny publikasjon

20820Rapporten «Arbeidsinnvandrere fra tredjeland» er forfattet av Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen og Bjorn Dapi, og Cecilie Aagestad fra Agenda Kaupang.

Last ned gratis nettversjon av rapporten.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Agenda Kaupang, på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet.

Relevant rapport:
I 2021 kom den første rapporten fra prosjektet. Det er en kunnskapsoppsummering forfattet av Cecilie Aagestad, Kristin Brænden og Ester Bøckmann. Arbeidsinnvandrere fra tredjeland – kunnskapsoppsummering. Fafo-rapport 2021:05

 

På programmet

Frode Forfang
Direktør
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Maria Schumacher Walberg
Statssekretær (Ap)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Bjorn Dapi
Forsker
Fafo
Rolf K. Andersen
Forsker
Fafo
Cynthia Myrnes
Daglig leder
Relocation AS
Kathrine Vangen
Internasjonal HR Seniorrådgiver
NTNU
Lene Solheim Hagen
Leder, senteret i Oslo
Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA)
Cecilie Aagestad
Forsker
Agenda Kaupang
Anne Mette Ødegård
Seniorforsker
Fafo