Skip to main content
 

Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen

  • 30. mai 2023

Utdannings- og forskningskomiteen har avgitt en innstilling om Utsyn over kompetansebehovet i Norge. Meldingen redegjør for den videre retningen for regjeringens utdannings- og kompetansepolitikk blant annet på områder som utdanning i hele landet, bruk av kompetanse fra utlandet og læring i arbeidslivet.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Venstre, viser til at det er bekymringsfull mangel på kompetanse i flere sektorer, og at dette gir et økt behov for import av arbeidskraft.

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre, merker seg at det etterlyses økt effektivitet i godkjenningsordningen av utenlandsk kompetanse og utdanning, og støtter dette. 

Regjeringen vil prioritere følgende i utdannings- og kompetansepolitikken sin framover:

  1. Kompetanse som er nødvendig for et høyproduktivt og konkurransedyktig næringsliv
  2. Kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre det grønne skiftet
  3. Kompetanse som er nødvendig for å ha gode velferdstjenester i hele landet, og for å håndtere den demografiske utviklingen
  4. Å kvalifisere og mobilisere flere av dem som står utenfor arbeidslivet.
Nyhet