Skip to main content
 

EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialsaker

05. januar 2024

Arbeids- og sosialråd ved EU-delegasjonen, Kristina Jullum Hagen, oppsummerer den siste utviklingen av arbeids- og sosialsaker i EU, i sin rapport for 2. halvår 2023. Blant sakene er det europeiske arbeidskraftbehovet, kunstig intelligens og synkende reallønninger.

Mangel på arbeidskraft og riktig kompetanse omtales som en flaskehals for videre økonomisk vekst i Europa. Et spørsmål er om EU bør rekruttere mer arbeidskraft fra land utenfor unionen for å fylle ledige jobber, såkalt tredjelandsinnvandring.

I november la Europakommisjonen frem en talentmobilitetspakke som skal gjøre det mer attraktivt for tredjelandsborgere å søke jobb i EU, og legge bedre til rette for mobilitet internt i EU. Blant forslagene er en forordning om et EU Talent Pool, et koblingsverktøy mellom arbeidsgivere i EU og arbeidssøkere utenfor unionen – av media døpt «Tinder for talent».

Plattformen skal tilrettelegge for raskere og lettere internasjonal rekruttering, og støtte opp under rettferdig rekruttering og arbeidsvilkår. Arbeidssøkere fra tredjeland kan registrere en profil med sine kvalifikasjoner og kompetanse, erfaring og språkkunnskaper. Ledige stillinger i medlemslandene vil kunngjøres i den samme portalen.

Nyhet