Skip to main content
 

Aktiv rekruttering fra tredjeland skal sikre flere kompetente arbeidstakere i EU

11. juli 2023

I EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialsaker, vektlegges viktigheten av tilgang på arbeidskraft og riktig kompetanse for å kunne gjennomføre de store endringene Europa står overfor.

Europa har stort behov for arbeidskraft og kompetanse for det grønne og det digitale skiftet. Et europeisk kompetanseår og aktiv rekruttering fra tredjeland skal sikre flere kompetente arbeidstakere.

Problemstillingen om hvorvidt EU på mer målrettet vis burde rekruttere fra tredjeland for å fylle ledige jobber har for alvor kommet på dagsorden det siste halvåret.

I januar ble Labour Migration Platform lansert av Europakommisjonen, som en arena for EUs eksperter innen migrasjon og arbeidsmarkedspolitikk. En måned senere kom høringen om verktøyet EU Talent Pool, med formål om å tilrettelegge for internasjonal rekruttering.

Videre har kommisjonen lansert et Europeisk kompetanseår i 2023, for å promotere kompetanseheving og -omstilling. Formålet er å øke europeiske bedrifters kompetansedyktighet, skape kvalitetsjobber og å redusere mangelen på arbeidskraft.

Nyhet