Skip to main content
 

Etterspør forkortet visumprosess for arbeidskraft fra tredjeland

23. juni 2023

Enkelte visumsøknader til arbeidsinnvandrere fra tredjeland tar opp til 8 måneder. Justis- og beredeskapsdepartementet jobber med mulige forenklinger i regelverket for å effektivisere saksbehandlingen.

– Når vil slike effektiviseringar bli effektuert? spør stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H).

Nyhet