Skip to main content
 

Hva gjør regjeringen for å forkorte visumprosessen for arbeidskraft fra tredjeland?

06. januar 2023

Norsk næringsliv er avhengig av å hente kvalifisert kompetanse fra utlandet. Men visumprosessen tar i snitt 4 måneder, og aktuelle kandidater er i ny jobb andre steder i verden før norske myndigheter har prosessert søknadene. Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) vil vite hva regjeringen gjør for å bedre situasjon.

Nyhet