Hva gjør regjeringen for å forkorte visumprosessen for arbeidskraft fra tredjeland?

  • 06. januar 2023

Norsk næringsliv er avhengig av å hente kvalifisert kompetanse fra utlandet. Men visumprosessen tar i snitt 4 måneder, og aktuelle kandidater er i ny jobb andre steder i verden før norske myndigheter har prosessert søknadene. Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) vil vite hva regjeringen gjør for å bedre situasjon.

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie