Ny rapport: Skyhøyt behov for flere fagarbeidere og fagskoleutdannede

  • 16. november 2022

Oslo Economics har på på oppdrag fra NHO og LO kommet med en ny rapport om kompetanse- og kunnskapsbehovet for det grønne skiftet. Rapporten viser til et skyhøyt behov for flere fagarbeidere og fagskoleutdannede for å lykkes med omstillingen Norge står midt oppe i.

– Rapporten er klinkende klar. Vi klarer ikke å utvikle ny, grønn teknologi uten nok dyktige fagarbeidere. Vi mangler allerede tusenvis av arbeidstakere som vi er helt avhengige av for å lykkes frem mot 2030. At dette gapet vil fortsette å øke med over 100 000 arbeidstakere i årene fremover er alvorlig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

 Dersom ambisjonene for etablering og vekst i de åtte verdikjedene skal nås, vil kompetansebehovet måtte dekkes gjennom en kombinasjon av nye kandidater fra utdanningssystemet, etter- og videreutdanning, overføring av arbeidskraft fra andre næringer og arbeidsinnvandring, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Les LOs sak om rapporten her: Ny rapport: Skyhøyt behov for flere fagarbeidere og fagskoleutdannede (LO, 15.11.22)

Les NHOs sak om rapporten her: Vi slåss om de samme ressursene, mens Europa rykker fra i grønn industribygging (NHO, 15.11.22)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie