Skip to main content
 

Ny rapport: Skyhøyt behov for flere fagarbeidere og fagskoleutdannede

16. november 2022

Oslo Economics har på på oppdrag fra NHO og LO kommet med en ny rapport om kompetanse- og kunnskapsbehovet for det grønne skiftet. Rapporten viser til et skyhøyt behov for flere fagarbeidere og fagskoleutdannede for å lykkes med omstillingen Norge står midt oppe i.

– Rapporten er klinkende klar. Vi klarer ikke å utvikle ny, grønn teknologi uten nok dyktige fagarbeidere. Vi mangler allerede tusenvis av arbeidstakere som vi er helt avhengige av for å lykkes frem mot 2030. At dette gapet vil fortsette å øke med over 100 000 arbeidstakere i årene fremover er alvorlig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

 Dersom ambisjonene for etablering og vekst i de åtte verdikjedene skal nås, vil kompetansebehovet måtte dekkes gjennom en kombinasjon av nye kandidater fra utdanningssystemet, etter- og videreutdanning, overføring av arbeidskraft fra andre næringer og arbeidsinnvandring, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Les LOs sak om rapporten her: Ny rapport: Skyhøyt behov for flere fagarbeidere og fagskoleutdannede (LO, 15.11.22)

Les NHOs sak om rapporten her: Vi slåss om de samme ressursene, mens Europa rykker fra i grønn industribygging (NHO, 15.11.22)

 
Nyhet