Skip to main content
 

Utvidet kvote for faglærttillatelser

13. desember 2022

Kvoten for faglærte arbeidsinnvandrere er utvidet for 2022 og 2023, fra 5000 til 6000.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastsetter årlig en kvote for antall faglærttillatelser fra tredjeland som kan innvilges uten individuell arbeidsmarkedsvurdering, i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet.

Kvoten har vært 5000 i mange år, og har ikke blitt fylt opp før oktober i år. Til og med oktober var det innvilget 5083 tillatelser til faglærte, herav 417 til britiske borgere. UDI kontaktet derfor departementet for en vurdering av om kvoten skulle utvides.

Departementet utvidet kvoten fra 5000 til 6000 for 2022 og 2023.

Les begge sakene: Utvidet arbeidsinnvandrerkvote og 2022-31-10-AID Endring av kvoten for faglærttillatelser (BNL/UDI, 13.12.22)

 
Nyhet