Skip to main content
 

Hellas må rekruttere fra «tredjeland»

17. desember 2022

I likhet med Norge sliter Hellas med et underbemannet reiseliv. Verken hotellene eller restaurantene klarer å fylle opp stillingene lokalt. Det håper næringen å bøte på ved å fylle opp arbeidsstyrken med «tredjelandsborgere».

Mangelen på arbeidskraft har rammet gresk reiseliv hardt. Det anslås at over 60 000 stillinger (opp fra rundt 53 000 i 2021) forble ledige i 2022. Bransjeeksperter sier at antallet sannsynligvis vil nå 100 000 i 2023.

Reiselivet er ikke i stand til tiltrekke greske ansatte, og slik store deler av det øvrige Europa opplever vil næringen bli nødt til å fylle opp det store tomrommet med andre. I hovedsak er løsningen å rekruttere fra utenfor Europa.

I et brev til regjeringen ber to sentrale hotell-organisasjoner om å få rekruttere arbeidere fra tredjeland til reiselivssektoren – innenfor det gjeldende lovverket. 

Les hele saken: Hellas må rekruttere fra «tredjeland» (Way2go, 17.12.22)
 

 
Nyhet