Skip to main content
 

Foreslår raskere saksbehandling for arbeidsinnvandrere utenfor EØS-området

  • 11. november 2022

For arbeidskraft fra tredjeland er det 4–7 måneders saksbehandlingstid hos UDI. Stortingsrepresentanter fra Høyre påpeker at næringslivet mister verdifull tid og ettertraktet kompetanse, mens arbeidskraft blir stående i en lang saksbehandlingskø. Politikerne foreslår å innføre en fast-track-ordning for høykompetent arbeidskraft med inspirasjon fra dansk modell.

Forslagstillerne er Mari Holm Lønseth, Mudassar Kapur, Aleksander Stokkebø og Anne Kristine Linnestad.

De poengterer blant annet: Mangelen på kvalifisert arbeidskraft er en svært stor utfordring for norsk næringsliv. Det er nødvendig med arbeidsinnvandring. Faglærte utenfor EØS-området (tredjeland) utgjør en stor andel av arbeidsinnvandrerne. Forslagsstillerne har fått innspill om bedrifter som venter i opptil syv måneder.

De fire høyrepolitikerne foreslår at Stortinget ber regjeringen

  • legge til rette for å ta i bruk ny teknologi for raskere saksbehandling i utlendingsforvaltningen.
  • vurdere forenklinger i saksbehandling for personer som søker fornyelse av arbeidstillatelse.
  • utrede og gjennomføre endringer som sikrer at ordningen med tidlig arbeidsstart kan tilgjengeliggjøres og forbedres.
  • innføre en fast-track-ordning for høykompetent arbeidskraft med inspirasjon fra dansk modell.

Forslaget ble fremsatt i Stortinget 17. juni 2022. Kommunal-og forvaltningskomiteen skal avgi innstilling innen 7. februar 2023, og foreløpig dato for behandling i Storinget er 21. februar 2023.

Følg saken: Representantforslag om raskere saksbehandling for arbeidsinnvandrere utenfor EØS-området (Stortinget)

 

 
Nyhet