Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?

  • kl. 14.00–16.00
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Regjeringen har foreslått to handlingsplaner mot sosial dumping og de første forslagene til en ny Norgesmodell for offentlige anskaffelser. Hva vil stortingspolitikerne prioritere? Og hva mener arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene om tiltakene som er foreslått?

For ganske nøyaktig ett år siden var regjeringens varslede «storrengjøring» i arbeidslivet tema på et Fafo Østforum-seminar. Bekjempelse av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er en sentral del av satsingen. Nå har det kommet forslag til to handlingsplaner mot sosial dumping og en start på en ny Norgesmodell for offentlige anskaffelser.

Det er til sammen 35 tiltak i den nye handlingsplanen mot sosial dumping. På enkelte områder foreslår regjeringen styrket innsats i 2023. Samtidig omtales statsbudsjettet som «svært stramt». Innenfor transportsektoren er det foreslått 39 tiltak. Fra fagbevegelsen etterlyses det imidlertid tøffere krav.

Ulike regjeringer har siden 2006 hatt handlingsplaner og strategier mot useriøs og kriminell virksomhet i arbeidslivet. Én viktig erfaring fra årene som har gått, er at nye tiltak og reguleringer ikke er nok. Etterlevelse og håndheving er avgjørende.

Så er spørsmålene: finnes det penger til å jobbe effektivt mot sosial dumping? Hva er viktigst å prioritere?

Noe av målsettingen med den nye Norgesmodellen er at bedriftene får ett sett nasjonale regler å forholde seg til. Kommunesektoren er likevel opptatt av å kunne vedta og iverksette lovlige krav til egne anskaffelser. Hvordan ser man for seg at dette kan løses?

Program

Velkommen og introduksjon ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum. Presentasjon (pdf)

Innspill fra 

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO. Presentasjon (pdf)
Steinar Krogstad, andre nestleder, LO
Lin Andrea Gulbrandsen, samfunnspolitisk rådgiver, YS
Marius Træland, forhandlingssjef, Yrkestrafikkforbundet
Beatrice Dankertsen Hennyng, advokat, KS. Presentasjon (pdf)

Kaffepause

Samtale mellom

Kirsti Bergstø, SV, leder i Stortingets arbeids- og sosialkomité
Per Olaf Lundteigen, Sp, første nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité
Tuva Moflag, Ap, medlem i Stortingets arbeids- og sosialkomité
Anna Molberg, H, medlem i Stortingets arbeids- og sosialkomité

Spørsmål fra salen / seerne

Ordstyrer: Anne Mette Ødegård, Fafo

På programmet

Nina Melsom
Direktør for område Arbeidsliv
NHO
Steinar Krogstad
Andre nestleder
LO
Lin Andrea Gulbrandsen
Samfunnspolitisk rådgiver
YS
Marius Træland
Forhandlingssjef
Yrkestrafikkforbundet
Beatrice Dankertsen Hennyng
Advokat
KS
Kirsti Bergstø
Stortingsrepresentant (SV)
Stortinget
Per Olaf Lundteigen
Stortingsrepresentant (Sp)
Stortinget
Tuva Moflag
Stortingsrepresentant (Ap)
Stortinget
Anna Molberg
Stortingsrepresentant (H)
Stortinget
Anne Mette Ødegård
Seniorforsker
Fafo

Bakgrunn om tematikken

Relevante publikasjoner

Nyheter om tematikken