Skip to main content
 

Reaksjoner på regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transport

01. november 2022

I forrige uke lanserte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård den nye handlingsplanen mot sosial dumping i transport. Nedenfor finner du lenker til hvordan planen har blitt mottatt.

Krafttak mot sosial dumping i transport: – Dette vil styrke arbeidstakernes rettigheter og gi en mer rettferdig konkurranse, sier LO-sekretær Trude Tinnlund. (LO, 31.10.22)

– Et kvantesprang i riktig retning. Fellesforbundet er svært fornøyd med at det nå ryddes opp i transportbransjen. Men Fellesforbundet vil jobbe videre for å sikre at planen oppfylles. Noen steder bør den også forsterkes. (Fellesforbundet, 28.10.22)

Posten og Bring glad for regjeringens handlingsplan. – Vi hilser velkommen regjeringens handlingsplan. At regjeringen nå kommer på banen med nye tiltak og starter arbeidet med regulering av varebilbransjen er positivt. Det er et stort steg i riktig retning, og det må få høy prioritet, sier konsernsjef i Posten Norge, Tone Wille. (Transportlogistikk.no, 01.11.22)

 
Nyhet