Skip to main content
 

Egen handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren

28. oktober 2022

Regjeringen lanserer en egen handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Handlingsplanen inneholder 39 tiltak innenfor områdene regelverk, tilsyn, kontroll og håndheving, samarbeid mellom myndighetene og veitransportnæringen, internasjonalt samarbeid og rekruttering og kompetanseheving.

– Til sammen skal tiltakene bidra til å fremme seriøsitet i transportbransjen, likere konkurransevilkår mellom næringsaktørene og sørge for at de som jobber i transportsektoren har trygge arbeidsplasser og arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Les hele saken: 39 tiltak skal stanse sosial dumping i transportsektoren (Regjeringen, 28.10.22)

Her finner du handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren.

 
Nyhet

Mer om tema