NHO Logistikk og Transport ber om mer kontroll av varebilbransjen

  • 07. mars 2023

NHO Logistikk og Transport ber regjeringen innføre nordisk løsning.

– Varebilbransjen er fortsatt preget av svart arbeid og brudd på lover og regler. Vi ber på regjeringen øke graden av regulering, sier næringspolitisk direktør Ole A. Hagen.

– De som skal drive transport mot vederlag, må enten ha løyve, gå inn i en registreringsordning eller tilsvarende ordning som er innført i Sverige og Danmark, sier Hagen.

I tillegg til ønsket om at regjeringen innfører krav om løyve eller registreringsordning, mener NHO at det er behov for bruk av fartsskriver og ikke minst koordinering mellom kontrolletatene (Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, politiet).

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie