Skip to main content
 

NHO Logistikk og Transport ber om mer kontroll av varebilbransjen

07. mars 2023

NHO Logistikk og Transport ber regjeringen innføre nordisk løsning.

– Varebilbransjen er fortsatt preget av svart arbeid og brudd på lover og regler. Vi ber på regjeringen øke graden av regulering, sier næringspolitisk direktør Ole A. Hagen.

– De som skal drive transport mot vederlag, må enten ha løyve, gå inn i en registreringsordning eller tilsvarende ordning som er innført i Sverige og Danmark, sier Hagen.

I tillegg til ønsket om at regjeringen innfører krav om løyve eller registreringsordning, mener NHO at det er behov for bruk av fartsskriver og ikke minst koordinering mellom kontrolletatene (Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, politiet).

Nyhet