Skip to main content
 

Ber om danske kabotasjeregler

  • 04. februar 2022

NHO Transport har i et brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i dag bedt om at danske kabotasjeregler for turbuss innføres i god tid før årets sommersesong. Brevet er en oppfølging av møte 26.01.22, hvor foreningen fikk anledning til å gi innspill til departementets handlingsplan mot "sosial dumping" i vegtransportsektoren.

I brevet beskriver NHO Transport situasjonen i turbussmarkedet og utfordringene ved utenlandske turbusser, som driver omfattende kabotasjevirksomhet i Norge.

– Arbeidstilsynets kontroller viser at 60 prosent av de utenlandske sjåførene ikke får allmenngjort lønn, noe som medfører at de utenlandske aktørene utkonkurrerer norske selskaper via lavere kostnader og priser.  De danske kabotasjereglene tilsier at en utenlandsk turbuss kun kan operere i Danmark i syv dager før den må forlate landet, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Les hele saken: Ber om danske kabotasjeregler (NHO Transport, 04.02.22)

 
Nyhet