Skip to main content
 

Mer informasjon om nye kabotasjeregler

25. januar 2024

I et eget brev til NHO Transport, har Samferdselsdepartementet klargjort at de nye reglene for kabotasje på turbussiden skal håndheves av politiet og Statens vegvesen. Det vil ikke åpnes for dispensasjon fra de nye reglene.

Brevet fra Samferdselsdepartementet, svarer på en henvendelse fra NHO Transport av 5. januar 2024.

– Vi håper at politiet og Statens vegvesen vil prioritere kontroller av utenlandske turbusser og deres virksomhet i Norge. Som vi skrev i vårt brev til departementet 05.01.24, har det liten hensikt å ha bestemmelser uten at disse blir håndhevet på en effektiv måte, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

NHO Transport har også utarbeidet et faktaark om de nye kabotasjebestemmelsene på engelsk, som de anmoder sine medlemsbedrifter om å videreføre til sine kontakter og kolleger i utlandet.

Nyhet