Danmark er best i EU på å kontrollere sjåførlønn blant utenlandske sjåfører

  • 11. januar 2023

En ny analyse viser at Danmark er best i EU på å kontrollere om utenlandske sjåfører får den lønnen de har rett på når de kjører på landets veier, skriver Fagbladet 3F.

Etter at EUs «veipakke» trådte i kraft i 2022, er det opp til hvert medlemslands myndigheter å følge opp at utenlandske sjåfører får utbetalt den lønnen de har rett på, når de kjører i landet det gjelder. Formålet med veipakken er å bekjempe sosial dumping på europeiske veier.

I analysen har den internasjonale organisasjonen Guretruck undersøkt hvilke land som faktisk ber lastebilsjåfører og transportfirmaer om dokumentasjon på at deres sjåfører får den lønnen de har rett på. 

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie