Skip to main content
 

Danmark er best i EU på å kontrollere sjåførlønn blant utenlandske sjåfører

11. januar 2023

En ny analyse viser at Danmark er best i EU på å kontrollere om utenlandske sjåfører får den lønnen de har rett på når de kjører på landets veier, skriver Fagbladet 3F.

Etter at EUs «veipakke» trådte i kraft i 2022, er det opp til hvert medlemslands myndigheter å følge opp at utenlandske sjåfører får utbetalt den lønnen de har rett på, når de kjører i landet det gjelder. Formålet med veipakken er å bekjempe sosial dumping på europeiske veier.

I analysen har den internasjonale organisasjonen Guretruck undersøkt hvilke land som faktisk ber lastebilsjåfører og transportfirmaer om dokumentasjon på at deres sjåfører får den lønnen de har rett på. 

Nyhet