Skip to main content
 

– Varebilbransjen er en risikobransje for a-krim

08. februar 2023

Varebilbransjen er fortsatt preget av regelverksbrudd. Det viser en ny rapport fra a-krimsenteret i Oslo som har gjennomført jevnlige kontroller med bransjen i Oslo og omegn i 2022.  

– Det er urovekkende at det fortsatt er så mange brudd på ulike etaters regelverk, sier Gro Smogeli, leder for a-krimsenteret i Oslo.

Varebilbransjen er en risikobransje for arbeidslivskriminalitet. Det er enkelt å opprette transportfirma, flere ledd i leverandørkjeden, samt mange småaktører. I tillegg er bransjen i mindre grad regulert enn transportbransjen over 3,5 tonn.  

–Det er lave kompetansekrav for å jobbe som sjåfør eller hjelper på bil. 88 prosent av de kontrollerte var utenlandske statsborgere. Mange var nyankomne med liten tilknytning til Norge. De har utfordringer med forståelse av språket, og kjenner heller ikke sine rettigheter og plikter, sier Smogeli. 

A-krimsenteret i Oslo er et tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet, NAV og Tolletaten.

Nyhet