Skip to main content

Kartlegging av kjennetegn ved varebilsegmentet og konkurranseflaten mot øvrig godstransport på vei

Kartlegging av kjennetegn ved varebilsegmentet og konkurranseflaten mot øvrig godstransport på vei

Rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse AS

Fernanda Winger Eggen, Mona Bråten og Marte Marie Frisell

Rapport nr. 27–2020 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS

Rapporten er laget av Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og Fafo på oppdrag fra Treparts bransjeprogram transport 

Les sammendrag

Publikasjonsår: 2020Relaterte nyheter