Tillitsvalgt hevder heisfirma truer og presser ansatte: – En fryktkultur

  • 23. februar 2023

I fjor var 12 av 20 ansatte i selskapet Heisplan fagorganisert. Nå er det bare fire igjen.

Markus Hansen, leder i Heismontørenes Fagforening forteller at ledelsen har presset folk ut av fagforeningen, mens Heisplans ledelse hevder at ansatte er forsøkt presset inn.

Ifølge Hansen, har heller ingen eller svært få av Heisplans utenlandske arbeidere DSB-godkjenning for å kunne arbeide som heismontør i Norge.

En gruppe ansatte i selskapet vil ha ordinær tariffavtale, noe ledelsen i Heisplan er skeptiske til. De ønsker heller det de omtaler som en «lokal tariffavtale» mellom Heisplan og «Ansatteforeningen» i bedriften. 

I et utkast til lokal avtale, som FriFagbevegelse har fått tilgang på, står det at den «gjelder ikke for bedriftens utenlandske ansatte, da de er omfattet av en egen avtale».

Heisplan har konstruert, solgt og prosjektert over 2.000 heisanlegg i Norge. Selskapet har rundt 30 ansatte, hvor en tredjedel er utenlandske arbeidere.

– En ordinær tariffavtale hindrer sosial dumping. Den sikrer at utenlandske arbeidere får lik lønn som norske ansatte, og at de ikke får lavere pensjon og dårligere vilkår generelt, sier Hansen.

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie