Reaksjoner på regjeringens forslag til Norgesmodellen, trinn 1

  • 07. november 2022

– Norgesmodellen skal bli den nye gullstandarden for arbeidslivet, sa næringsminister Vestre da regjeringen la frem det første steget på Norgesmodellen.

Nedenfor finner du lenker til saker om hvordan forslaget har blitt mottatt.

Her er regjeringens plan mot sosial dumping. – Å innføre en Norgesmodell er et viktig steg i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, sier LO-sekretær Trude Tinnlund. Men hun legger ikke skjul på at hun skulle ønske at de var kommet litt lenger. Også NHOs Nina Melsom var glad for at det endelig kommer et forslag. – Vi har jobbet med dette siden 2019, sier hun.
Fem kjente tiltak utgjør første trinn når regjeringen skal innføre en gullstandard i arbeidslivet. Men flere krav for eksempel i Oslomodellen blir ikke berørt i første trinn av Norgesmodellen. (FriFagbevegelse, 07.11.22)

BNL: – En god start for Norgesmodellen. Regjeringen la lørdag frem forslag til endringer i regelverket om offentlige anskaffelser og byggherreforskriften, ofte kalt Norgesmodellen, og BNL er fornøyd med utformingen av modellen slik den foreløpig fremstår. (bygg.no, 07.11.22)

KS stiller seg bak målsetningene med regjeringens forslag. Særlig har KS vært opptatt av at nye krav inntas i lov og forskrift. Det vil sikre at disse bestemmelsene blir juridisk bindende for alle oppdragsgivere og leverandører. Dette vil også føre til en mer enhetlig praksis i markedene. Samtidig understrekes det fra KS’ side at kommuner og fylkeskommuner må beholde friheten til selv å kunne vedta og iverksette lovlige krav til egne anskaffelser dersom de vil benytte sin markedsmakt for å nå lokalt eller regionalt politisk vedtatte mål. (KS, 06.11.22)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie