Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

  • Onsdag 7. juni 2023, kl. 13.00–15.00
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Nye tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet rulles nå ut. Samtidig viser en evaluering at det eksisterende samarbeidet om a-krim har rom for forbedringer. Vi ser på to ferske rapporter og spør: Har vi riktig medisin mot useriøse krefter – og bruker vi ressursene på en effektiv måte?

Offentlig sektor er en kjempestor kunde, og kjøper inn varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeid for om lag 650 milliarder kroner årlig. I «Norgesmodellen trinn 1» – regjeringens forslag til seriøsitetstiltak for offentlige anskaffelser – legges det opp til større kontrolloppgaver, både for oppdragsgiverne og tilsynsmyndighetene. Er de rustet for dette?

Temaet offentlige anskaffelser har fått politisk oppmerksomhet i nesten 20 år. Mange offentlige virksomheter har imidlertid etablert systemer og rutiner først de siste to–tre årene, ifølge en rapport fra Deloitte.

En evaluering av a-krim-samarbeidet viser at det er avslørt mange saker og temaet har fått stor oppmerksomhet. Samtidig har ikke samarbeidet resultert i flere siktelser, og pengebeløp sikret gjennom arrest og utlegg har gått ned, ifølge en rapport fra KPMG. Brukes ressursene på riktig måte?

På dette seminaret presenteres disse to rapportene. Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet får komme med sine innspill og kommentarer.

Program

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, seniorforsker, Fafo

Innlegg fra Geir Sundet, Director, Evaluation & Analytics, Risk & Regulatory, KPMG Norge. Last ned presentasjonen (pdf)

Samtale med Beatrice Dankertsen Hennyng, advokat, KS

Samtale med Vivian Mikalsen, hovedtillitsvalgt (NTL), Arbeidstilsynet

Spørsmål fra salen / seerne

Kaffepause

Innspill og kommentarer fra

  • Cathrine Prahl Reusch, seksjonsleder, Arbeidstilsynet
  • Johan Henrik Bjørge, advokat / spesialrådgiver, NHO Service og Handel
  • Lars Mamen, daglig leder, Fair Play Bygg – Oslo og omegn
  • Jørgen Leegaard, spesialrådgiver samfunnspolitikk, Byggenæringens Landsforening (BNL)
  • Marianne Breiland, rådgiver, LO
  • Beatrice Dankertsen Hennyng, advokat, KS
  • Vivian Mikalsen, hovedtillitsvalgt (NTL), Arbeidstilsynet

Spørsmål fra salen / seerne

Ordstyrer: Anne Mette Ødegård, Fafo

Relevante publikasjoner

KPMG (2022), Evaluering av etatssamarbeid mot arbeidslivskriminalitet. Rapport utarbeidet av KPMG for Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

Deloitte (2022), Evaluering av hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet. På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

 

 

På programmet

Geir Sundet
Leder, Evaluation & Analytics
KPMG Norge
Beatrice Dankertsen Hennyng
Advokat
KS
Vivian Mikalsen
Hovedtillitsvalgt (NTL)
Arbeidstilsynet
Cathrine Prahl Reusch
Seksjonsleder
Arbeidstilsynet
Johan Henrik Bjørge
Advokat / Spesialrådgiver
NHO Service og Handel
Lars Mamen
Daglig leder
Fair Play Bygg – Oslo og omegn
Jørgen Leegaard
Spesialrådgiver samfunnspolitikk
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Marianne Breiland
Rådgiver
LO
Anne Mette Ødegård
Seniorforsker
Fafo

Bakgrunn om tematikken

Relevante publikasjoner

Nyheter om tematikken