Arbeidstilsynet skal nå ut og kontrollere renholdsbransjen

  • 13. mars 2023

Tilsynene vil bli gjennomført over hele landet. – Alle renholdsvirkomheter må nå være forberedt på å få besøk fra oss, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Renholdsbransjen slår ut på flere av sårbarhetskriteriene for utnyttelse i arbeidslivet: mange ansatte med utenlandsk bakgrunn, få krav til utdanning, fysisk belastende arbeid og en del ubekvemme arbeidstider.

– Utenlandske arbeidstakere er som regel mer sårbare for utnyttelse. Det er ofte språkbarrierer som skaper utfordringer og de kan ha mindre kunnskap om både rettigheter og plikter i arbeidslivet, sier Vollheim. – Derfor skal vi nå gjennomføre en innsats der vi blant annet gjennom tilsyn skal undersøke om arbeidstakere får allmenngjort lønn og vi skal følge opp godkjenningsordningen for renhold, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Tidligere kontroller har vist at det er en del useriøse aktører i renholdsbransjen.

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie